Bütünleşik yönetim için
     İyi yazılım şart !

Ana Sayfa  | Site Haritası
 
E-Bülten Arşiv  
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
Yazılım
     CRM ve Kurumsal Hafıza
     Üretim Yönetimi & Shop Floor
     Pazarlama & Haber Sihirbazı
     Hedeflerle Yönetim
     E-Ticaret & Network Marketing
     Dinamik Web Sitesi
     Ön Muhasebe & Servis
Tanıtım
     Kurumsal İnternet Kimliği (KİK)
     Dijital Ajans
     İnternet Reklamcılığı
     Portallerimiz
Danışmanlık
     Yönetim ve Üretim Danışmanlığı
     Karlılık ve Strateji Danışmanlığı
Haberler
     E-mail gönderim zamanı ve sıklığı n...
     Ücretsiz YSM Academy Eğitimleri ile...
     YSM EVET Tamamlandı | Dünya Gazetes...
     YSM EVET Tamamlandı
     Gökhan Bilgisu Kurumsal İletişim Di...
     YSM Academy çalışıyor..
   Haber arşiv sayfasına gitmek için tıklayınız.
Makaleler
     No PAIN, No GAIN
     Hedeflerle Yönetim mi dediniz?
     Şirketlerin CRM e hazırlanması
     KOBİ ler için CRM ne kadar gerekli?
     CRM niçin önemli?
     YSM Yazılım Bilgilendiriyor : Yeni ...
   Makale arşiv sayfasına gitmek için tıklayınız.
 
 
YSM Yazılım müşterisi TR42 - MARKA Genel Sekreteri ile röportaj [13.4.2010]

Erkan Ayan, "Kocaeli, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bankalarda yatan mevduat hesabı 5 milyar 616 milyon TLdir. Bunun yaklaşık yüzde 57si tasarruf mevduatıdır. Yaklaşık 3 milyar TL Kocaeli bankalarında tasarruf mevduatı olarak bulunmaktadır. Bunun yüzde 10nun Kocaeliye yatırım olarak döndüğünü düşünürsek kaç kişiye istihdam sağlanır, bir düşünün. Kendi içerisinde Kocaeli büyük bir potansiyele sahiptir" dedi

Kocaeli büyük bir potansiyele sahip

25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulan ve 5449 sayılı Kalkınma Ajansları Kanuna dayanan Kalkınma Ajansları, ülkemizin kalkınma sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. İçinde ilimizin de bulunduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Teşkilatlanma çalışmalarına devam eden Doğu Marmara Kalkınma Ajansı; girişimcileri, yatırımcıları bölgeye bekliyor. Yapılan çalışmalar ve Kalkınma Ajansının kuruluş aşamasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine getirilen Erkan Ayan anlattı.

Ajansın kuruluş amacı nedir?
Bölgesel Kalkınma Ajansları uygulamaları ile bölge gelişim planlarımızın hazırlanması, bunların sahada ayağı yere basan eylem planlarıyla ve alt projeleriyle uygulanarak planlı kalkınmanın ve hedef odaklı kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir.
Bu eylem planlarını uygularken Kalkınma Ajansı birçok parasal hibe destek mekanizmasını da bölge potansiyellerine bölge gelişim planlarına yatırım yapan, proje üreten girişimcilerin, iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarının yönlendirilmesi için dağıtacaktır. Ayrıca, artık iş adamlarımız, girişimcilerimiz bölge potansiyellerine yatırım yapmaya başlayacak, bu iş adamlarımızın tüm işlemleri Kalkınma Ajansı yatırım destek ofislerince tek elden bitirilecektir. Böylece bölgemizin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılması sağlanacaktır. Bölgesel Kalkınma Ajansları ile sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesi ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılması en önemli kazanımlarımızdan biri olacaktır.

YEREL POTANSİYEL
Bölgesel Kalkınma Ajansları ile yüksek nitelikli personelin istihdamı ile kurum, kuruluş ve işletmelerin sağlanan idari, mali ve teknik destekler de bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımı teşvik edilecektir. Yerel potansiyeli, dinamikleri, değerleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak harekete geçireceğiz. Bu ise ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüşerek bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

ULUSAL KALKINMA
Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve eşgüdümü geliştirecektir. Böylece, Sayın Başbakanımızın dile getirdiği "kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak" amacına uygun yapılar ortaya çıkmış olacaktır. 

TEŞVİKTEN ÖNEMLİ
Bu ise sürdürülebilirliğin sağlanması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacına, büyük bir hizmet etmiş olacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, Bölge Kalkınma Ajansları, teşvik kredilerinden çok daha önemli bir görevi ifa etmiş olacak! Teşvikten çok daha önemlidir. Geçmiş dönemlerde bildiğiniz gibi devletten teşvik alıp bunu batıran bazı kişiler yerine, yerel olarak kendi kaynaklarıyla bölge potansiyellerine dünya ile yarışan, rekabet eden yatırımlar yapılarak planlı kalkınma sağlanacak. Bu yatırımlar planlar çerçevesinde sürekli izlenerek sonuçları değerlendirileceği için kaynak israfının da önüne geçilecek.

NEDEN KOCAELİDE OLMASIN?
Artık gelişen ve değişen dünyamızda rekabeti; firmalar, kentler ve bölgeler sağlıyor. Güney Kaliforniyadaki San Jose Vadisi ve Hindistandaki meşhur silikon vadisi buna verilebilecek en güzel örneklerden birisidir. Bunların rekabeti ve bölgelerine sağladıkları imkân, ülkelerinin de önünü açmıştır. Böylece dünya çapında üretim yapan adeta birer marka haline dönüşmüşlerdir. Benzer bir durum neden bölgemizde Kocaelimizde neden olmasın? Üstelik bizim mevcut sanayi alt yapımız ve ulaşım imkânlarımız ve hatta yetişmiş insan gücümüz her yönden onların başladığı noktadan çok daha iyi durumda… Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinden oluşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ile bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Bölge insanımızın potansiyeline inancımız tam.

DOĞU MARMARANIN GÜCÜ
İşbirliği ve güç birliğimizin Kalkınma Ajansımızın faaliyetleriyle daha da artacağına inanıyor, ulusal ve uluslar arası ölçekte şehirlerimizin ve bölgemizin hak ettiği yeri alacağına emin olduğumu belirtmek istiyorum. Bölgemiz, ülke ekonomisinin yüzde 32isini karşılamaktadır. Yerel yatırımcıların bu noktada harekete geçeceğine inanıyorum. Kalkınma sizden başlar, biz bireyden başlamak üzere hep birlikte üretmeye, geleceğimizi planlamayla ilerleyeceğimize inanırsak dünyada hiçbir devlet Türkiyenin önünde ve özellikle Doğu Marmaranın önünde duramaz. Bölge halkımızın kalkınmaya inanmasını bekliyoruz.

Ajansın özellikleri nedir?
Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren... Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı... Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip... Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör... Bakanlar Kurulu Kararları ile kurulan (26 Plan-Kalkınma Bölgesi) dinamik ve esnek yapıya sahip (bütçe ve istihdam açısından) tüzel kişiliğe kamu kurumudur.

Sorumlu olduğumuz Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinden oluşan bölgemizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere bölgemizin kaynak ve olanaklarını tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasına ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan, bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere finansal ve teknik destek sağlayan, bölgemizin yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı yapan ve bölgede yatırım yapacak kişi ve kurumların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini tek elden takip ve koordine eden tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumuyuz.

Ajansın görev ve yetkileri nedir?
Kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi, eşgüdümün sağlanması. Bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejilerin hazırlanması ve planların yapılması. Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi. İş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ulusal ve uluslar arası tanıtımı ve kaynakların bölgeye çekilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi, kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek, AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon, Türkiyenin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bunlar için proje geliştirilmek.

5 ilde neler yaptınız?
Kalkınma Ajansı ile ilgili olarak bilgilendirme ve tanıtım toplantılarına başladık. 5 ilde bu bilgilendirme ve tanıtım toplantılarını tamamladık. Şu an, AB fonları ve uluslar arası fonların dağıtımında Kalkınma Ajanslarının nasıl bir rol üstleneceğini konusunda eğitim toplantıları illerde yapılıyor. Ayrıca, illerimizdeki girişimciliğin artması amacıyla illerde kurumların ne yaptıkları, ne yapacakları konusunda entegre işbirliği ve eşgüdüm modelleri üreten çalıştaylar yapılıyor. Yakında kurumlararası entegrasyonla çok farklı girişmci modelleri göreceksiniz.

Bizim ana görevimiz hangi konuda girişim yapacakların önüne birlikte planladığımız bölge potansiyellerini koymak, kamu kurumları ve özel sektörün bölgede birlikte belirleyeceğimiz gelişim plan ve programlarına entegrasyonunu sağlamaktır.

Beş il el ele, omuz omuza planlayacak, üretecek, çalışacak. İller arasında rekabet olmadan, dayanışmayla kalkınma sağlanacaktır. Artık hiçbir kurum hedefsiz, bir gelişim planına dayanmayan yatırım yapmamalıdır. Artık ülkemizin fantezi proje üretme lüksü yoktur. Artık bölgemiz hedef odaklı planlı kalkınmaya inanmalıdır. Devletimiz desteklerine devam etmektedir. Birçok ve çeşitli teşvik paketleri açıklamaktadır. Girişimcilerin ve yatırımcıların emrine sunulmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, bankalar, İŞKUR aracılığı ile birçok ve çok çeşitli destekler verilmektedir. Ama kullanan yoktur. Ekonomik kriz sonrasında özel paketler halinde teşvikler sunulmuştur. Devletimiz hedefi olmayan, çıktısı belli olmayan hiçbir yatırımın yapılmasını istemiyor. Yeter ki üretelim, birlikte planlayalım ve hedeflere birlikte ulaşalım, kalkınalım.

Girişimcilik konusunda ciddi sıkıntı var. Bunun nedeni nedir?
Avrupa Birliği İstatistik Kurumunun verilenin yayınlandığı Eurobarometreye göre Avrupada en çok televizyon Türkiyede. Okumuyoruz. Üretmiyoruz. Proje ve programlı üretme kültürümüzü geliştiremedik. İnsanlarımız çalışmaya ve üretmeye özendirilmesi gerekiyor. Hiçbir dünya toplumunda çalışmadan, üretmeden kazanç sağlamanın imkanı yoktur. Devletimiz sosyal anlamda insanlarımıza gerekeni sağlamak zorunluluğu vardır. Ancak halkımız da bu noktada yapacağı her türlü üretim ile ülkesinin kalkınmasına faydası olacak bunun yanı sıra kendi geçimini rahatlıkla sağlayacaktır.

44 BİN TL KREDİ
KOSGEB tarafından çok basit bir şekilde girişimcilik desteği vermektedir. Girişimcilik kurslarına katılarak bitirenlere 4 bin TL hibe kredi verilmektedir. Ayrıca faizsiz 40 bin TL kredi desteği verilmektedir. Bir yıl ödemesiz 8 eşit taksitte geri ödenmektedir. 44 bin TLlik bir kredi girişimci halkımız tarafından yeterince kullanılmış değildir.
KOSGEB tarafından yapılan bu eğitimler devam etmektedir. İşi nasıl yapacaksınız, parayı nasıl kullanmanız gerektiğinin eğitimleri verilmektedir. İŞKUR tarafında da bu tür imkanlar sağlanmaktadır.

GÖREVİMİZ YOL GÖSTERMEK
Neden girişimcilik diyoruz? Yeni iş yerinde bir kişiye daha iş imkanı doğacağından. Bu sayede işsizliğin önün ede geçilmiş olacaktır. Hemen hazır iş istiyoruz, para hemen cebimize konsun istiyoruz. Artık hiçbir kurumun devlet kaynaklarını ulufe dağıtır gibi dağıtma yetkisi yoktur.
Bizim görevimiz girişimcilere yol göstermektir. Yararlanacağı fonları oluşturacaklar projeler çerçevesinde göstereceğiz. Şu an yeterki insanımız çalışmak, üretmek ve girişimde bulunmak istesin devletimiz her zaman ve en üst düzeyde yanındadır.

Sanayici en fazla bürokrasiden şikayet etmektedir. Bunun için ne yapıyorsunuz?
Girişimcilik için en çarpıcı örneğiz…
Kocaelide, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bankalarda yatan mevduat hesabı 5 milyar 616 milyon TLdir. Bunun yaklaşık yüzde 57si tasarruf mevduatıdır. Yaklaşık 3 milyar TL Kocaeli bankalarında tasarruf mevduatı olarak bulunmaktadır. Bunun yüzde 10nun Kocaeliye yatırım olarak döndüğünü düşünürsek kaç kişiye istihdam sağlanır, bir düşünün. Kendi içerisinde Kocaeli büyük bir potansiyele sahiptir. Düşünsenize Kocaeliye Kocaelilerin 300 milyon TL yatırım yaptıklarını, yeni işyerleri açtıklarını... Bizim için önemli olan insanımızın kendi köyüne, beldesine, iline yatırım yapması üretmesidir, bölgemizi aydan uzaylılar gelip kalkındırmayacak ya da Kalkınma Ajansı sihirli bir değnek dokundurmayacak, bunu biz birlikte planlayarak, birlikte üreterek, bölge potansiyellerine doğru yatırımlar yaparak yapacağız.

ERKAN AYAN KİMDİR?
1975 yılında Ispartada doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ispartada başarıyla tamamladıktan sonra okul derecesi, il derecesi ve Türkiye derecesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı. ODTÜde Avrasya Topluluğu Başkanı iken ODTÜ Karadeniz ve Orta Asya Araştırmaları Merkezinde çeşitli ulusal ve uluslar arası başarılı çalışmalara imza attı.
Üniversite mezuniyeti sonrasında özel sektörde Türkiyenin önde gelen şirket ve holdinglerinde uzman, yönetici ve üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi, murahhas aza olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletlerindeki Georgia State Universityde uluslar arası finansman alanında sertifika programını da tamamlayan Erkan Ayan, birçok ulusal ve uluslar arası başarılara da sahiptir. İşletmecilik, uluslar arası finansman, mali işler, proje yönetimi ve kalite alanlarında özel eğitim sertifikaları da bulunmaktadır. Bir çok Avrupa Birliği projesi geliştirme ve uygulama faaliyetleri, AR-GE projeleri geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde, sivil toplum kuruluşu projelerinde ve özel yatırım projeleri ile iş ve girişim geliştirme projeleri, istihdam arttırma projelerinde koordinatör olarak çalışmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen bazı ulusal ve uluslar arası yatırım projelerinin geliştirilmesinde, tanıtılmasında ve yatırıma dönüşmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde proje danışmanlığı, çeşitli oda ve borsalarda AR-GE Koordinatörlüğü, çeşitli işadamları derneklerinde, uluslar arası derneklerde Danışma Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik, çeşitli üniversitelerde özel sektör danışmanlığı ve misafir öğretim görevliliği, çeşitli uluslar arası kongre ve kurultaylarda koordinatörlük, kent konseyi genel kurul üyeliği ve çalışma grubu başkanlığı, köşe yazarlığı ve televizyon programı yapımcılığı çalışmalarını da yürüten Erkan Ayan, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinden sorumlu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
Kalkınma Ajanslarının illerde yatırım destek ofisleri var. Şu an tek adımda yatırım büroları geçici yatırım destek ofisi durumuna getirilmiştir. İllerde hemen hizmete sokuldu, burada bulunan personel gereken eğitimleri aldı. Burada amaç yatırımların yapılması ile iş ve işlemlerin tek elden takip edilmesini sağlamaktır. Bu uygulamaya sayesinde yatırımcının bürokrasi önündeki engel kalkmış olacaktır.

MARKA - TR42 Doğu Marmara Ajansı web sitesi : www.MARKA.org.tr ( Yazılım-Tasarım www.YSMYazilim.com )            
Etiketler
ysm yazılım - artwin.net - kalkınma ajansı - ajans - doğu marmara kalkınma ajansı - TR42
Okunma Sayısı 9097 Son Güncelleme: 12.12.2009
     
© 1996-2010 YSMYazilim.com   |   Yazıcı Grup Yazılım & İnternet Çözümleri   |  All rights reserved