Bütünleşik yönetim için
     İyi yazılım şart !

Ana Sayfa  | Site Haritası
 
E-Bülten Arşiv  
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
YSM Business Solutions - ArtWin.Net .:. izmit, Kocaeli Teknopark .:. Yeni Ticaret Kanunu, KOSGEB proje, Kalkınma Ajansı proje, Devlet Destekleri, Proje Danışmanlığı, CRM, MES & Shopfloor, Stratejik Yonetim, Finans -
Yazılım
     CRM ve Kurumsal Hafıza
     Üretim Yönetimi & Shop Floor
     Pazarlama & Haber Sihirbazı
     Hedeflerle Yönetim
     E-Ticaret & Network Marketing
     Dinamik Web Sitesi
     Ön Muhasebe & Servis
Tanıtım
     Kurumsal İnternet Kimliği (KİK)
     Dijital Ajans
     İnternet Reklamcılığı
     Portallerimiz
Danışmanlık
     Yönetim ve Üretim Danışmanlığı
     Karlılık ve Strateji Danışmanlığı
Haberler
     E-mail gönderim zamanı ve sıklığı n...
     Ücretsiz YSM Academy Eğitimleri ile...
     YSM EVET Tamamlandı | Dünya Gazetes...
     YSM EVET Tamamlandı
     Gökhan Bilgisu Kurumsal İletişim Di...
     YSM Academy çalışıyor..
   Haber arşiv sayfasına gitmek için tıklayınız.
Makaleler
     No PAIN, No GAIN
     Hedeflerle Yönetim mi dediniz?
     Şirketlerin CRM e hazırlanması
     KOBİ ler için CRM ne kadar gerekli?
     CRM niçin önemli?
     YSM Yazılım Bilgilendiriyor : Yeni ...
   Makale arşiv sayfasına gitmek için tıklayınız.
 
 

 

   TR uzantılı Alan Adı Tescil Bilgileri

 
 

com.tr, biz.tr ve info.tr için gerekli belgeler:

 

   

 • Toggo Hosting Internet Hizmetlerine hitaben firmanın antetli kağıdına bir dilekçenin yazılması gereklidir.Antetli kağıt yok ise, düz kağıtta olabilir. Dilekçe de yer alacak metin şu şekilde olacaktır. " alanadımız.com.tr (veya domain uzantınız ne ise) alan adının kaydının yapılması için gereğini arz ederim." Dilekçenin altında ismin sahibi kuruluşun kaşesi ve yetkilisinin imzasının ayrı ayrı yer aldığı dilekçe düzenlenmelidir.

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.

 • Türk Patent Enstitüsünden alınmış "Marka Tescil Belgesi",

 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",

 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığından alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığından alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığından alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",

 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,

 • Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM,

 • SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığından alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

 • Süresiz yayınlar için yayının aslı,

 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1] 

 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi. 

 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

 

net.tr için gerekli belgeler:

 

   

 • Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumundan alınmış ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı)nın, TİD (Tüm İnternet Derneği)nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri onay için TİDe başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri de sunarlar. 

 

org.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir. 

 • Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

 

bbs.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir. 

 

name.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

 

tel.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

 

gov.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

 

mil.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığından aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimine göndermesi gerekmektedir.

 

k12.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin,

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesinin ".tr" Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

edu.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

 

bel.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

 

pol.tr için gerekli belgeler:

 


 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.

 

web.tr ve gen.tr için gerekli belgeler:

 


 • Bu iki alan adına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 
 

Görüntülenme Sayısı 7907 Son Güncelleme: 22.09.2009 09:45:06 PM

     
© 1996-2010 YSMYazilim.com   |   Yazıcı Grup Yazılım & İnternet Çözümleri   |  All rights reserved